Jak přihlásit dítě do přípravné třídy

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které

Přípravné třídy

V naší škole fungují dvě přípravné třídy základní školy, jedna na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, druhá na pracovišti v Perunově ulici. Přípravné třídy

Skip to content