Informace k testování žáků na onemocnění covid-19

AKTUALIZOVÁNO – JINÉ TESTOVACÍ SADY Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost škol zajistit testování zaměstnanců i žáků, pro žáka platí, že  je nezbytnou podmínkou pro účast na prezenční výuce to, že se podrobí preventivnímu testování s negativním výsledkem.  Pokud se žák neúčastní[…]

Informace k provozu školy a k organizaci výuky od 12. dubna

Od pondělí 12. dubna do odvolání platí následující:  Ochrana dýchacích cest při pobytu ve škole  pracovníci školy (případně další dospělé osoby) – respirátor   žáci (včetně žáků přípravných tříd) – respirátor nebo chirurgická rouška  žádáme rodiče o spolupráci – vybavte prosím dítě také náhradními[…]

Povinné testování uchazečů při přijímacích zkouškách na střední školy

Ministerstvo školství vydalo na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví dodatek, který se týká přijímacího řízení na střední školy, a to z 5., 7. i 9. ročníku. Pro přijímací zkoušky tedy platí: Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen[…]