Informace k testování žáků na onemocnění covid-19

AKTUALIZOVÁNO – JINÉ TESTOVACÍ SADY Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost škol zajistit testování zaměstnanců i žáků, pro žáka platí, že  je nezbytnou podmínkou pro účast

Provoz školy a výuka od 12. dubna

Na základě rozhodnutí vlády se od 12. dubna mění organizace výuky, a to takto: přípravné třídy – prezenční výuka (ve škole) 1. stupeň střídavá výuka

Skip to content