Sportovní areál – opět otevřen

V pondělí 24. 5. 2021 opět otevíráme venkovní sportoviště. Vstup je povolen pouze smluvním klientům. Klienti po celou dobu pobytu dodržují platná vládní nařízení.

Sběr papíru 25. – 27. 5. 2021

Sběr starého papíru se koná  od úterý 25. 5. 2021 do čtvrtka 27. 5. 2021. Kontejner bude otevřen denně od 7.30 do 7.55.  Helena Černá

Poradenské služby – volba povolání

Vážení rodiče, pokud máte při rozhodování o dalším studiu Vašeho dítěte zájem o pomoc odborníků z pedagogicko-psychologické poradny, můžete využít následující nabídku Pedagogicko-psychologické poradny pro

Testování žáků na covid-19

Ve škole postupně přecházíme na informativní screening RT-PCR testy metodou pooling. Navazujeme tak na pilotní testování, které proběhlo ve škole 10. 5. 2021   Plánovaný

6. třídy ve školním roce 2021/2022

Pokud se výrazněji nezmění počet žáků, kteří budou v příštím školním roce postupovat do 6. ročníku na naší škole, počítáme s tím, že otevřeme tři

Informace k provozu školy od 17. května

TĚŠÍME SE NA VÁS! Od pondělí 17. 5. 2021 je na základních školách umožněna osobní přítomnost všech žáků ve škole bez rotace – prezenční výuka.

Sportovní areál

Vzhledem k aktuálně platným vládním nařízením zůstává Sportovní areál pro veřejnost prozatím uzavřen. Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy.

Pilotní projekt PCR testování žáků ze slin

Naše škola je zapojena do pilotního projektu informativního screeningu RT-PCR testování žáků na covid-19 metodou pooling, který realizuje zřizovatel školy, Městská část Praha 3. Více

Skip to content