Platby za školní kroužky a školní družinu

Školní kroužky a kroužky školního sportovního klubu Poměrná část uhrazených plateb za školní kroužky na 2. pololetí školního roku 2019/2020 (období od 10. 3.2020) bude převedena na úhradu školních kroužků na 1. pololetí školního roku 2020/2021. V případě, že se dítě[…]

Doučování pro žáky základních škol Prahy 3

Vážení rodiče, neziskové organizace, které působí na Praze 3, nabízejí svou pomoc a podporu rodičům a dětem v průběhu letních prázdnin, zejména dětem, které potřebují pomoci s přípravou na komisionální přezkoušení.  Informace o této nabídce najedete v přiložené tabulce.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,   vzhledem k mimořádným okolnostem se bude informační schůzka konat až první den školního roku 2020/2021, tedy 1. září 2020. Informace o tom, jaké pomůcky a vybavení budou děti do školy potřebovat, zveřejníme pro jednotlivé třídy zde na webových stránkách ještě do konce června. Pořídit vše potřebné budete moci i[…]

Informace pro rodiče žáků 5. a 7. ročníku k přijímání na víceletá gymnázia

  Vážení rodiče, pokud Vaše dítě složilo úspěšně přijímací zkoušky na SŠ a bylo přijato, je třeba si na ZŠ u paní učitelky H. Černé vyzvednout tzv. zápisový lístek. Teprve po jeho vyplnění a odevzdání na SŠ se dítě stane[…]

Organizace konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,  vzhledem k platným mimořádným opatřením ve školství je třeba upravit obvyklou organizaci závěru školního roku. Rozhodla jsem proto o následujících organizačních opatřeních:  Výuka na dálku bude ukončena 19. 6. 2020.  Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude uzavřeno dne 19.[…]