Doučování pro žáky základních škol Prahy 3

Vážení rodiče, neziskové organizace, které působí na Praze 3, nabízejí svou pomoc a podporu rodičům a dětem v průběhu letních prázdnin, zejména dětem, které potřebují pomoci s přípravou na komisionální přezkoušení.  Informace o této nabídce najedete v přiložené tabulce.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,   vzhledem k mimořádným okolnostem se bude informační schůzka konat až první den školního roku 2020/2021, tedy 1. září 2020. Informace o tom, jaké pomůcky a vybavení budou děti do školy potřebovat, zveřejníme pro jednotlivé třídy zde na webových stránkách ještě do konce června. Pořídit vše potřebné budete moci i[…]

Informace pro rodiče žáků 5. a 7. ročníku k přijímání na víceletá gymnázia

  Vážení rodiče, pokud Vaše dítě složilo úspěšně přijímací zkoušky na SŠ a bylo přijato, je třeba si na ZŠ u paní učitelky H. Černé vyzvednout tzv. zápisový lístek. Teprve po jeho vyplnění a odevzdání na SŠ se dítě stane[…]

Vzdělávací aktivity ve škole pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče,  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 27. 5.  aktualizovalo pravidla provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Žákům 2. stupně je umožněna přítomnost ve škole na vzdělávacích aktivitách, které mají občasný a krátkodobý charakter, škola je organizuje[…]