Podávání návrhů kandidátů na členy školské rady

Vážení rodiče, 24. 11. 2020 se uskuteční volby do školské rady, žádáme vás o podávání návrhů kandidátů na členy ŠR – zástupce nezletilých žáků, a to písemně (e-mailem) k rukám členek volebního orgánu– Mgr. Zuzany Střeštíkové (pracoviště Lobkovicovo), strestikova@lobkovicovo.cz– Mgr. Věry Freyové (pracoviště Perunova), vera.freyova@perunka.cznejpozději do 16. 10.[…]

Vyhlášení ředitelského volna

Na základě doporučení ministra zdravotnictví vyhlašuji ředitelské volno v pátek 25. 9. 2020 takto:  žáci 2. stupně mají volno, výuka je zrušena  žákům 1. stupně doporučujeme rovněž zůstat doma, pro případ, že rodiče nemají možnost zajistit péči o dítě, připravuje škola vzdělávací aktivity ve škole. Rodiče žáků[…]