Návod k vyplnění registrace k zápisu

Vážení rodiče,  elektronická registrace je prvním krokem při zápisu dítěte do první třídy, při žádosti o zařazení do přípravné třídy a při žádosti o odklad.

Spádová oblast školy

Podle školského zákona mají základní školy stanovený svůj školský obvod, základní škola je tzv. spádovou školou pro děti s trvalým pobytem v jejím školském obvodu.

MĚSÍČNÍ PROJEKTY – ÚNOR

Zelené oddělení Měsíc únor jsme věnovali převážně tréninku běhu osmiček. Vyplatilo se a Samík se Zlatuškou pro naši třídu vybojovali 1. místo. Navštívili jsme Galerii

Skip to content