AKTUALIZOVÁNO Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, informace k zápisu

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 proběhne ve dnech 12. a 13. dubna 2023. Ve stejném termínu bude možné také požádat o povolení odkladu povinné školní docházky nebo podat žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy. Informace k[…]

Jak vyplnit a podat žádost – zápis do 1. třídy, odklad, přípravná třída

Před podáním žádosti využijte on-line registraci k zápisu (vstup na webových stránkách školy). Pokud nemáte možnost provést on-line registraci, domluvte si termín a čas osobního podání žádosti v době zápisu, a to telefonicky (267 310 706), volat můžete v 11.[…]

Často kladené dotazy k zápisu do prvních tříd

Které děti se musí přihlásit k povinné školní docházce (k zápisu)? Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To znamená, že k[…]

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2028

Schválený rozpočet na rok 2023 včetně jeho aktualizace a střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 až 2028 za všechny zřízené příspěvkové organizace byl zveřejněn na internetových stránkách Úřadu městské části Praha 3, čímž byla splněna podmínka zveřejnění daná zákonem č.[…]