Informace k výuce po dobu mimořádného opatření

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání ve školách. Z tohoto důvodu je od středy 11. 3. 2020 škola pro žáky uzavřena, vzdělávání žáků bude pokračovat doma, vyučující budou zadávat učivo prostřednictvím Školy[…]

Stanovení výše úplaty za školní družinu

Na základě pravomocí daných § 123 odstavec (4) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, stanovuji výši úplaty za školní družinu, a to takto: Pro školní rok 2019/2020 zůstává úplata ve stejné výši jako v předchozím období,  tedy 250 Kč na žáka[…]

Setkání s rodiči žáků budoucích prvních tříd, rozdělení dětí do tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně vás zveme na první setkání s třídními učiteli budoucích prvních tříd, které se uskuteční dne 4. června 2019 v 16.30 hodin v kmenových třídách. Děti byly rozděleny do tříd s přihlédnutím k možnostem školy, potřebám dětí,[…]