Podmínky provozu a vnitřní režim školy ve školním roce 2020/2021

Na základě manuálu, který pro školy vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR jsme připravili úpravu provozu a vnitřního režimu školy pro tento školní rok. Pravidla provozu školy budeme upravovat podle aktuální situace a na[…]

Pomůcky pro školní rok 2020/2021 – 2. stupeň

Pro žáky 2. stupně část pomůcek budeme opět nakupovat společně, žáci si také pomůcky částečně vybírají podle svých potřeb, počítáme samozřejmě také s využitím pomůcek z minulého roku. Níže uvádíme přehled základního potřebného vybavení. Bližší informace dostanou žáci od vyučujících[…]

Telefonní kontakty na pracovníky školy

Telefonické spojení na učitele pracoviště Lobkovicovo je možné přes ústřednu 267 310 706, nejlépe v době přestávek. Každý pedagogický pracovník pracoviště Lobkovicovo má e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni@lobkovicovo.cz. Telefonické spojení pro pracoviště v budově Perunova je 267 310 296, e-mailové adresy pedagogů ve tvaru jmeno.prijmeni@perunka.cz Učitelé a vychovatelky[…]