Přestup z jiné školy; Zápis do 1. třídy

Informace připravujeme…

Informace k přestupu žáka z jiné školy

Spádová oblast školy

Informace k zápisu do 1. třídy

Informace k odkladu povinné školní docházky

Informace k přijetí dítěte do přípravné třídy

Skip to content