Přestup z jiné školy; Zápis do 1. třídy

Informace k odkladu povinné školní docházky

Informace k přijetí dítěte do přípravné třídy

Spádová oblast školy

Informace k přestupu žáka z jiné školy

Skip to content