Prev-Centrum nabízí službu vzdálené podpory

V rámci služby je nabízena konzultace a podpora dětem, rodičům i pedagogům. Děti mohou využít služeb v případě že: ·         Potřebují pomoc s doučováním či s přípravou na distanční i běžnou výuku ·         Je trápí situace ve škole či v distanční výuce a nevědí, komu[…]

Online setkání s rodiči předškoláků (online den otevřených dveří)

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci bohužel nemůžeme uspořádat obvyklý den otevřených dveří ani další akce pro předškoláky a jejich rodiče. Proto jsme připravili alespoň jakýsi virtuální den otevřených dveří – online setkání s rodiči. Na této schůzce se můžete[…]

Rady a tipy pro rodiče budoucích prvňáčků

Desatero pro rodiče předškolního věku Doporučení, jak může zákonný zástupce pomoci dítěti připravit se na zahájení povinné školní docházky Školní zralost a připravenost dítěte na zahájení školní docházky Další informace a doporučení naleznete také na webu SpoluDoma.cz, který pro rodiče[…]

Často kladené dotazy k zápisu do prvních tříd

Které děti musí k zápisu? Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To znamená, že k zápisu by se měly přihlásit všechny děti,[…]

Přípravná třída – přihlášky pro školní rok 2021/2022

V příštím školním roce 2021/2022 opět otevíráme dvě přípravné třídy základní školy, jednu na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, druhou na pracovišti v Perunově ulici.  Přípravné třídy jsou určeny dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení[…]