Informace k ošetřovnému

V současné době platí opět tzv. krizové ošetřovné. Vyplácí se v případě karantény nebo uzavření třídy v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19. Platí následující: Vyplácí

Přestup z jiné školy

Pokud máte zájem o přestup dítěte na naši školu, kontaktujte nejprve ředitelku školy. S ní si domluvíte osobní setkání, na kterém proberete všechny související záležitosti, seznámíte

Konzultace s učiteli a vedením školy

Termín konzultace se stanovuje po vzájemné dohodě mezi zákonnými zástupci a pracovníky školy tak, aby se zohlednily časové možnosti zákonných zástupců, proto nejsou konzultační hodiny

Skip to content